top of page

WAT IS CIRP?

Het Critical Incident Response Program (CIRP) is opgezet om vliegende collega's te helpen bij de verwerking van emoties die kunnen ontstaan na een (critical) incident aan boord of op de route. Ook voor andere gebeurtenissen die een impact hebben op je gemoedstoestand (werkgerelateerde, thuis/familie situaties) kunnen wij assistentie verlenen.

Gesprekken met en opvang door CIRP is volledig vertrouwelijk.

WAT DOET CIRP?

CIRP (gefaciliteerd door KLM Flight Operations en de VNV) biedt ondersteuning aan in de vorm van telefonische nazorggesprekken door collega KLM vliegers. Dit zijn vrijwilligers die uitvoerig getraind zijn in het voeren van opvanggesprekken en het herkennen van problemen bij de verwerking van (critical) incidents of ingrijpende gebeurtenissen. Niet meer en niet minder. Zij zijn zich zeer bewust van hun grenzen. Ze verlenen emotionele ondersteuning na een (aangrijpende) gebeurtenis.

(Serious) Incident / Accident: Uitgangspunt is dat de emotionele (stress) reactie op een critical incident een normale reactie is op een abnormale (stressvolle) situatie. 

"Een emotionele reactie is een normale reactie van normale mensen na een abnormale situatie"

HOE WERKT CIRP?

Na een critical incident word je actief benaderd door een vrijwilliger (Peer Support Volunteer) van CIRP met het aanbod voor een nazorggesprek. Of en wanneer je op het aanbod van CIRP ingaat, bepaal je zelf. In het gesprek wordt informatie geboden over de mogelijke emotionele gevolgen van critical incidents, de mogelijke stress en hoe je hiermee om kunt gaan. Het biedt je de gelegenheid om samen met een collega de gebeurtenis te bespreken in een vertrouwelijke sfeer. Soms worden sterke emoties niet veroorzaakt door één critical incident. Het kan zijn dat een relatief klein incident, of een reeks gebeurtenissen, door een samenloop van omstandigheden toch een heftige ervaring wordt. Deze kunnen we niet altijd signaleren. Erkennen dat men emotionele en/of fysieke reacties ondervindt na stressvolle gebeurtenissen en het inschakelen van hulp vinden wij vliegers niet makkelijk; CIRP assistentie staat echter altijd ter beschikking.

Helaas kan het gebeuren dat informatie over een (critical) incident of gebeurtenis ons niet bereikt heeft, neem dan zelf contact met CIRP op. De DMF en Crew Service Hub kunnen ook hierin assisteren.

Je mag te allen tijde zelf contact opnemen met CIRP, wij zijn er voor jullie!

contact

KLM FLIGHT OPS CONTACT:

Indien je in contact wil treden met CIRP voor KLM Vliegers, stuur ons een email met je gegevens (telefoon nummer en wanneer je bereikbaar bent). Voor andere airlines zie hieronder.
 
We zullen dan zo snel mogelijk een Peer Support Volunteer teammember inschakelen.
 
Voor dringende zaken gebruik de mobiele contact nummers (deze zijn helaas niet 24/7 bemand). Stuur liefst een email met je telefoon nummer en wanneer je bereikbaar bent. Het is ook mogelijk om een SMS te sturen of spreek een bericht in bij geen gehoor). 

KLM PILOTS FLIGHT OPERATIONS COORDINATOR:

Helen Hüpscher-Bakker

+31 6 24 22 24 46

(PLEASE LEAVE MESSAGE OR SMS, OR FILL IN BELOW FORM)

 

Bericht ontvangen!

KLM PILOTS
cirp-flightoperations@klm.com
Helen Hüpscher-Bakker: +31 6 24 22 24 46
Linda Timmermans: +31 6 20 28 58 93


KLM CABIN CREW (Inflight Services) 

cirpcabine@klm.com
Michelle Olij: +31 6 307 299 10

KLC
cirpklc@klm.com
Sebastiaan Kesseler: +31 6 211 05 165

TRANSAVIA
cirp@transavia.com
Carola Staat: +31 6 46 27 20 11

MARTINAIR
jaco.vis@martinair.com
Jaco Vis: +31 6 533 140 25

bottom of page