top of page

FLIGHT OCCURENCE,

EN DAN...?

INCIDENTEN/
ACCIDENT:
 
ZORG DAT IEDEREEN VEILIG IS
 
 
ZORG DAT JE (COCKPIT) TAKEN AF ZIJN
 
 
MELD DE GEBEURTENIS
AAN HET BEDRIJF
(Dispatch - OMF)
 
INDIEN NODIG VOLG DE RICHTLIJNEN VNV
VLIEGVEILIGHEIDS-INCIDENTEN
(KLIK HIER)

 
 
WEES VOORZICHTIG MET UITSPRAKEN NAAR ANDERE "INSTANTIES"
 
 
IMPACT:
ELK INDIVIDU KAN ANDERS REAGEREN
 
 
SCHROOM NIET OM
CIRP voor VLIEGERS e/o CABINE IN TE SCHAKELEN VOOR JEZELF e/o JE COLLEGA'S
 
 
GÉÉN MELDING
=
GÉÉN HULP!
 
 
OP DE ROUTE ZOU JE EEN "OPERATIONELE DE-BRIEFING" KUNNEN  HOUDEN.
DAARBIJ WORDT HET INCIDENT KORT EN FEITELIJK MET ELKAAR BESPROKEN, MET RUIMTE VOOR DE  EMOTIES DIE DE GEBEURTENIS MET ZICH MEE KAN BRENGEN.
MEER INFO:
bottom of page